plastové rotačné tvarovanie

Rotačné formovanie, tiež nazývané rotomolding alebo rotocast, je uzavretý proces formovania, ktorý sa používa na výrobu dutých častí. Plastová živica v práškovej forme je umiestnená vo vnútri formy. Rameno stroja, ktoré drží formy, je zasunuté a poslané do biaxiálneho otáčania, ktoré prechádza do pece na vopred stanovenú dobu. Plast sa začína roztaviť a prilepiť sa na vnútorné steny formy. Časť sa nechá dostatočne vychladnúť, aby sa mohla odstrániť z formy. Existuje mnoho výhod pre vlastné rotačné tvarovanie, ako sú: nízko nákladové nástroje, robustné trvanlivé časti, časti môžu byť spevnené penou v jednostupňovom procese, upevňovacie prvky môžu byť tvarované na účely montáže, oporné vlákna môžu byť lisované na prijatie rôznych štýly čiapok a grafiky môžu byť tvarované alebo roztavené do častí.

Vývoj rotačného tvarovania Ego


Inžinierstvo a dizajn pracuje s vami na vašich požiadavkách na projekt
Vaša myšlienka projektu je nakreslená pomocou CAD softvéru na vytvorenie 3-D modelu alebo môžeme importovať existujúci CAD výkres
Rýchly prototyp môže byť vyrobený z 3D modelu
Vzor je vyrobený z mletého dreva s vysokou hustotou, z kompozitných dosiek, epoxidovej živice alebo iných materiálov.
Po splnení vášho schválenia sa vytvorí forma

Výrobné odporúčania


Farba dielov zodpovedá vašim špecifikáciám (PMS alebo dodávaná vzorka)
Povrchová úprava a textúra
Doporučenie hrúbky steny
Balenie a expedícia

Čo môžeme urobiť pre vás


Ekologické a kvalitné prevedenie:

Proces je šetrný k životnému prostrediu, pretože sa používa iba materiál, ktorý sa má použiť. V procese nie je žiadny zbytočný materiál. Rotačné tvarovanie tiež vyžaduje minimálnu dodatočnú výrobu, ktorá tiež pomáha oddeliť ju od konkurenčných procesov výroby plastov.

Efektívne pre krátke jazdy:

Mnohé procesy výroby plastov sú najlepšie pre dlhodobú výrobu. To nie je prípad rotačného tvarovania. Je to preto, že predné náklady na nástroje a náklady na tvarovanie sú lacnejšie ako porovnateľné metódy, takže nemusíte ospravedlniť väčšie predné náklady s dlhšími čiastočnými výbehmi, aby ste získali peniaze.

Nákladovo efektívne:

Ako sme naznačili v otvorení, rotomolding je nákladovo efektívny výrobný proces. Predné náklady na vytvorenie formy sú pomerne nižšie ako iné procesy výroby plastov a náklady na nástroje sú tiež dostupné. Formy sú zvyčajne ľahké a ani žiadne chladenie nie je potrebné.

Žiadne obmedzenia veľkosti:

Vysoká miera flexibility a voľnosti v dizajne. Na rozdiel od iných výrobných procesov je veľa rotačných tvarov, pokiaľ ide o rotačné tvarovanie - môžu sa vyrábať aj veľké aj malé časti. Vo výrobných cestách je možné použiť aj viac dutinových foriem, čo je výhodné. Kontajnery a sudy sú bežnou aplikáciou procesu. Ak chcete získať lepší náhľad na rozsah veľkosti, zvážte, že duté sudy môžu byť vyrobené v rozmedzí od 5 galónov do 22 000 galónov. To je veľký rozsah.